top of page

Solgården

Staudebedene er skabt ved, at vi har fjernet græstørven og indplantet nye planter. På denne måder er der nu mere liv og frodighed i haven….ganske enkelt!

Stenbedet er mere teknisk i sin opbygning, fordi vi har skabt et jordgrundlag, der minder om de alpine forhold, som planterne vokser i under naturlige forhold.

Selvom bedene skal fungere hele året, så er de designet med 3 højtider

Den første højtid er i foråret, hvor valmuerne lyser op. Plejehjemsbeboere kommer ikke så tit ud i de kolde måneder, og derfor opleves foråret primært fra stuen, hvor beboerne har en direkte udsigt til beplantningen

Den anden højtid er højsommeren, hvor roser og floks bærer endnu en blomstringsbølge. Denne bølge skal forsøge, at trække beboerne ud på terrassen, så de kan nyde farverne, duftende, sommervinden og få lidt energi fra planterne

Den sidste højtid er i efteråret. Her bærer asters den sidste blomsterbølge og takker af for endnu et år i haven. Blomsterfloret lyser op fra lang afstand og minde om, at man stadig kan gå nogle dejlige ture rundt i haven

 

STØRRELSE

Staudebede: 100m2

Stenbed: 16m2

UDFØRT FOR

Dansk 
Almennyttige Boligselskab

ÅRSTAL

2018

bottom of page