top of page

KIRA REITER

Landskabsarkitekt MDL

Fascinationen af planterne og deres iboende æstetik er den primære drivkraft bag JORD. Jeg ønsker ganske enkelt, at få planterne mere i spil i vores haver og landskaber.

Men planter kan sjældent stå alene, og derfor arbejder jeg med at skabe balance, så vi får det bedste frem fra befæstelsernes statiske og planternes dynamiske natur


Da udvikling af beplantninger hænger sammen med de faglige og økonomiske ressourcer i driften, har jeg specialiseret mig i drift af grønne anlæg. Jeg har derfor en god forståelse for driftens udfordringer og kan skabe beplantninger, som er tilpasset det enkelte steds ressourcer


Jeg har ligeledes fokus på kommunikationen mellem arkitekter (planlæggere) og gartnere (drift). For ingen planter og beplantninger lykkes, hvis ikke driften har ressourcer til pleje samt en forståelse for designet og tankerne bag det

bottom of page