top of page

Årshjul

Et årshjul kan være en hjælp til at optimere driften og højne kvaliteten på den grønne områder.

Det skabes i samarbejde med driftspersonalet i jeres boligselskab eller forening, så vi kombinerer jeres erfaring med en grøn viden og faglighed. Herved opnår i de bedst mulige resultater med driften på jeres udearealer.

Ved siden af årshjulet har j også mulighed for at få udarbejde et månedsskema, der er en mere detaljeret oversigt over månedens opgaver. Skemaet gør det nemmere skabe overblik og er effektiv til at koordinere opgaverne imellem flere personer eller hvis der er stor udskiftning i det personale, der plejer de grønne områder.

bottom of page