Den eksisterende randbeplantning er domineret af en stær og ensartet underbeplantning, der skaber en hækkelignende karakter

Den eksisterende underbeplantning fjernes og der tyndes i træerne, så de ikke presser hinanden så meget. Derefter indplantes en ny og mere varieret underbeplantning, der skaber mere ind- og udsyn samt flere oplevelser og mere diversitet.

1/3

GENOPRETNING AF ET BEPLANTNINGSBÆLTE

Dette projekt omfatter en genopretning af et beplantningsbælte, der følger kørevejene i Virumgaard bebyggelsen


Beplantningen var oprindelig en varieret og frodig beplantning med mange forskellige arter.

Her ca. 30 år efter har den vokset sig til en næsten massiv, grøn hæk pga. at den almindelige drift på området har favoriseret nogle få planter, der har udkonkurreret de andre

Jeg har derfor arbejdet med at bryde ´hækken` op. Det gør jeg ved at lave punktvise indgreb, hvor den eksisterende underplantning fjernes og der indplantes nye arter, som ikke bliver så dominerende. De fleste steder nøjes vi dog med, at indplantet mere konkurrencedygtige arter og udtynde i det eksisterende

 

Den nye beplantning har fokus på biodiversitet og på indplantning af arter, som tiltrækker fugle og insekter

PROJEKT

Analyse og genfortolkning af 1500 m2 beplantningsbælte

UDFØRT FOR

Virumgaard
Grundejer-forening, 
Sogenfri

ÅRSTAL

2018-19