top of page

De Gamles By

Som en del af en samlet renovering af landskabet for Diabetes Centeret ved De Gamles By har JORD udarbejdet forslaget til staudebeplantningen på Nordgrunden.

Her er et ønske om mere biodiversitet og oplevelser.

Jeg har derfor arbejdet med at skabe en stabil struktur og ´ramme´ gennem en matrix, primært bestående af græsser, der kan rumme den foranderlighed og usikkerhed, som der er i en engbeplantning, hvor man aldrig rigtig ved, hvad der vil klare sig bedst på stedet og hvordan den vil ændre sig over årene.

Herved skabes en beplantning, der kan klare sig over tid, men vi får samtidig højnet den dynamiske karakter og får skabt et grundlag for flere forskellige insekter og på denne måde højnet biodiversiteten.

En anden vigtig faktor har været jordbalancen. Her har vi brugt den eksisterende jord og kun grubbet pga. komprimering fra byggeriet. På denne måde undgår vi unødvendig kørsel og har til gengæld opnået en jord, der er biologisk aktiv fra start af. Planterne er så tilpasset de eksisterende forhold.

LOKALITET

De Gamles By

København

ÅR

2021 -

ROLLE

Underrådgiver for

Bisgaard Landskab Aps

STØRRELSE

Staudebeplantning på ca. 350 m2

bottom of page