ANALYSE OG HELHEDSPLAN FOR VIRUMGAARD
BEBYGGELSE

Virumgaard bebyggelsen er et alment boligbyggeri fra slut firserne.

Det er karakteriseret ved at have forskellige boligklynger, der ligger ved siden af hinanden, men holdes sammen af de store, grønne arealer, der i dag primært består af klippet græs.

Projektet har udgangspunkt i et beboer initiativ, som ønsker en helhedsplan som baggrund for en udvikling med flere oplevelser og tiltag på de store, grønne områder


Som baggrund for helhedsplanen er der udarbejde en analyse, som skal sikre sammenhængen mellem landskab og bygninger i det videre arbejde og sikre, at pengene bruges de rigtige steder

Helhedsplanen vægter 3 forskellige karakterer på områder, der hver især skal bevares, styrkes eller udvikles.
Det er henholdsvis bevarelse af en omkransende skovkarakter, der adskiller bebyggelsen fra de store trafiknet og som også skaber naturoplevelser.
Så er det forstærkning af en parkkarakter, der lægger sig omkring alle bygningerne og skaber sammenhæng og helhedsfornemmelse i bebyggelsen.

Til sidst er det udvikling af en havekarakter, der skaber hjemlighed, oplevelser og fællesskab i de grønne rum, som alle boligerne har udgang til

 

For at binde området bedre sammen er stisystemet blevet udvidet med en sti på volden og stier, der går på tværs. På denne måde er det nemmere at bevæge sig rundt på området og bruge området noget mere til bevægelse og nære oplevelser i hverdagen

PROJEKT

Analyse og helhedsplan for et boligselskab

UDFØRT FOR

Lyngby 
Almennyttige
Boligselskab

ÅRSTAL

2017-18

© 2020 JORD. Proudly designed by Chastina Nees

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon