top of page

VISIONEN

Min indgang til landskabsarkitekturen har været gennem planter og beplantninger. Bl.a. fordi jeg selv elsker at betragte og være blandt planter, og jeg finder ofte ´himlen` i de jordnære væsner og deres evne til at skabe skønhed trods en vedvarende kamp mellem liv og død i naturen.

Men planter fylder relativt lidt i nutidens landskaber, hvor mange finder ro i det enkle og stræber efter det simple. Det afspejler sig også i holdningen hos mange mennesker og arkitekter, der finder planter og beplantninger komplekse og besværlige at arbejde med. Og selvom man bruger meget tid i designfasen, så er man bare aldrig sikker på, at de lykkes over tid.
Så nu har vi på mange måde skubbet planterne så meget i baggrunden af arkitekturen, at de ofte blot bliver betragtet som et element til pynt i rum af belægninger og græs.

Jeg har startet JORD for at rykke ved det. Jeg vil gerne have planterne og sammenspillet i planterne helt frem og stå på linje med andre fantastiske elementer, som vi bruger til at skabe byer og rum. Og jeg vil gerne rykke ved opfattelsen af planter som besværlige og ´ikke til at arbejde med´ mentalitet.

JORD ønsker også at flytte opmærksomheden hen på grundlaget for, at vi overhovedet kan skabe noget på et sted, nemlig at vi har en jord at bygge på. På denne jord vælger vi hvilken mening og identitet, som vi lægge på stedet. Vi vælger om vi arbejder med den jord der er, eller om vi tilpasser den til vores forestilling om ´det rigtige`.

JORD vil gerne give jorden mere plads til at arbejde med sin egen dynamik. Derfor er mine designkriterier, at manipulation af de eksisterende jordforhold holdes på et minimum (hvis ikke jorden i forvejen er manipuleret), at jeg altid tager udgangspunkt i de eksisterende, økologiske forhold og altid undgår unødvendig befæstelse, så der er plads til flere planter, beplantninger og andre elementer, der arbejder mere i dialog med jorden på stedet.
På denne måde skabes kvaliteten i spændet mellem det stabile og det dynamiske. Her er fokus på langtidsholdbare og afpassede strukturer i belægningen. I beplantningen findes derimod ikke et færdigt udtryk, og her er jorden i konstant forandring, og det eneste sikre er at det forandrer sig.

JORD har et særligt fokus på driftens betydning for udviklingen af et sted og især for udviklingen af beplantninger. For at lykkes med dem over tid er det derfor vigtigt både at komme godt fra start, men også at komme godt videre.
En stor del af mit arbejde er derfor at holde fokus på at udvikle beplantninger, der er tilpasset det enkelte sted og de eksisterende forhold i form af driftsressourcer og kompetencer i driften. Det betyder at en stor del af mit arbejde ikke nødvendigvis kun er i designdelen, men i ligeså høj grad i en undersøgelse og indsigt i ikke bare de naturlige forhold, men også de sociale og økonomiske forhold på stedet….´hvad er muligt her?`

bottom of page